Sacobel in bedrijf

Sacobel in bedrijf

Sacobel World Leather Confections b.v. is ruim 40 jaar gespecialiseerd in de import en verkoop van werkhandschoenen, regenkleding, laskleding en werkkleding. Het werkgebied bestaat voor wat betreft de inkoop voornamelijk uit het Verre Oosten. Daarnaast is de werkkleding, voornamelijk bestaande uit parka's en body warmers, een belangrijk item in ons assortiment.

De verkoopactiviteiten -uitsluitend aan wederverkopers- strekken zich uit over zo'n 35 landen binnen en buiten Europa.

Onze doelstellingen

Het streven van Sacobel is erop gericht om een juiste prijs/kwaliteitsverhouding te realiseren voor al haar produkten. Op grond hiervan heeft Sacobel in de loop der jaren een goede reputatie weten op te bouwen binnen en buiten Europa en is men ervan overtuigd dat dit streven een basis vormt voor een gezonde toekomst.

 

 

Het assortiment

Door de jaren heen heeft het assortiment van Sacobel een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Deze website geeft u een duidelijk en overzichtelijk beeld van het standaard assortiment.

Voor niet afgebeelde of afwijkende modellen, is het altijd aan te bevelen contact op te nemen met de afdeling verkoop, daar het niet uitgesloten is, dat Sacobel een passende oplossing weet te vinden voor uw specifieke aanvraag.

Waarom een CE-richtlijn

Sinds 1 juli 1995 is de Europese richtlijn 89/686/ EEG van kracht, waarin is vastgelegd aan welke minimale eisen zogenaamde PBM's (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) dienen te voldoen.

Deze richtlijn beoogt, middels een aantal door de Europese Raad opgestelde normen, tot een hoger kwaliteitsniveau voor alle als PBM aan te merken produkten te komen.

Reach verordening (EC 1907/2006 REACH) en Sacobel

Reach is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Een verordening is een wet die in alle landen van de EU geldt. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. Reach staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van chemische stoffen. Doelgroepen die met Reach te maken hebben zijn: fabrikanten en importeurs, distributeurs en gebruikers.

Chemische stoffen vormen een onmisbaar element van onze samenleving. Ze zijn verwerkt in tal van producten en spelen een belangrijke rol in de economie. Onveilig gebruik van deze stoffen brengt risico's met zich mee voor mens en milieu. Het gaat erom de risico's van dergelijke stoffen te beperken. Daarvoor zijn internationaal regels opgesteld.

In de Reach verordening staat dat producenten en importeurs van chemische stoffen alle stoffen moeten registreren die ze produceren of importeren. Deze registratie gebeurt onder de door de EU opgestelde voorwarden. Bij de registratie moet de producent of importeur onder meer aangeven of de stof schadelijk is en moet hij vermelden hoe een gebruiker er veilig mee om kan gaan.

In meer dan 40 jaar van haar bestaan is Sacobel uitgegroeid tot een vooraanstaand importeur van persoonlijke beschermingsmiddelen. Alle reden om te onderzoeken of de Reach verordening van toepassing is. Uit dit onderzoek, door Ministerie van Infrastructuur en Milieu, blijkt dat het huidige assortiment van Sacobel geen artikelen bevat die onder de verplichte aangifte vallen.

Sacobel voldoet daarmee aan de huidige regelgeving met betrekking tot de Reach verordening EC 1907/2006 REACH en mag zichzelf met recht "Reach compliant" noemen.